Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Strona www.accred.eu jest stroną informacyjną, wizytówką Accred Sp. z o.o., na której odwiedzający mogą zapoznać się z naszym zakresem działania, zapoznać się z istotnymi informacjami na temat firmy Accred i przejść do jednego z serwisów, które utrzymujemy. W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy jakie dane gromadzimy na temat użytkowników za pośrednictwem strony www.accred.eu, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy te dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników systemów media.accred.eu i events.accred.eu znajdują się w Politykach Prywatności dotyczących tych aplikacji, również dostępnych na stronie www.accred.eu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.accred.eu jest Accred Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-027) przy ulicy Sądowej 2/11, posiadająca numer NIP: 7123427751 i REGON: 520631784, zwana dalej „Administratorem” lub „Accred”. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: odo@accred.eu.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez stronę www.accred.eu w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. Kontakt z inspektorem ochrony danych: odo@accred.eu.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników strony www.accred.eu

Dane osobowe użytkowników strony www.accred.eu przetwarzane są w celu prezentowania informacji o działaniach, realizacjach, sukcesach i planach Accred Sp. z o.o. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do reklamowania się w Internecie.

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony

W zakresie korzystania ze strony www.accred.eu przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.accred.eu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych użytkowników strony www.accred.eu jest dostawca usługi hostingu strony www, z którym zawarliśmy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Użytkownicy strony www.accred.eu mogą skorzystać prawa do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
  1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
  5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny i powoływania się na przepisy prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na adres: odo@accred.eu.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.
  Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-192 Warszawa
  www.uodo.gov.pl.

Jak dbamy o Państwa dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • Zbierane przez nas dane są gromadzone dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem;
 • Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych;
 • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania ze strony www.accred.eu.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.accred.eu nie profiluje danych osobowych osób akredytowanych, ani nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, weryfikacja Użytkowników systemu odbywa się z udziałem osób, nigdy w sposób pełni automatyczny.

Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony www.accred.eu (IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony. W tym celu Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.accred.eu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pliki cookie

Serwis www.accred.eu korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.accred.eu nie przechowują poufnych danych takich, jaki imię, nazwisko czy adres osoby odwiedzającej stronę. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.accred.eu można użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Administrator strony www.accred.eu stosuje narzędzie do selektywnego wyboru plików cookies, które przy pierwszej wizycie na stronie umożliwia użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji o tym, które kategorie plików cookies będą pobierane do jego urządzenia. Klikając zakładkę „Szczegóły” w narzędziu służącym do wyłączania plików cookies, użytkownik strony może zapoznać się z opisem poszczególnych narzędzi zastosowanych na stronie, ich funkcjami, wydawcą i czasem przechowywania na komputerze użytkownika.

Użytkownik może również dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a, potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności, lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).