GDPR

Cooperation with us is a guarantee of personal data security

We emphasize that our activities, at every stage, take place in accordance with applicable regulations. We attach the utmost importance to safety and security of personal data of a person to whom we issue badges. So that this process takes place in accordance with the provisions of Art. 24 and 32 GDPR. An expression of this is the appointment in our organization, in accordance with Art. 37 GDPR the Data Protection Officer (DPO), who oversees the processing of personal data.

In order to secure personal data processing when issuing badges to the accredited persons, we performed a risk analysis for the rights and freedoms of persons whose data we process, based on the methodology of international security standards and implement the current recommendations. We constantly monitor security threats and manage the risks associated with them. Following the guidelines of the European Data Protection Board (EDPB) on data whose processing carries a high risk, we have conducted a data protection impact assessment, in accordance with Art. 35 GDPRfor our accreditation system.

Nasz Accreditation system posiada funkcjonalności wymagane przez GDPR and numerous improvements based on the recommendations & standards of the international organizations (EDPB, OWASP).

While working with us Organizer does not have to worry about the security of personal data processing. Data security and prudence in the processes of data is our highest priority. Our specialists in this field ensure constant monitoring of information processes in the organization and improve our security systems according to the guidelines issued by the President of the Office for Personal Data Protection. Our developers implement current recommendations and good practices.

If you want to know how we protect the data entrusted with us, feel free to contact us.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Zgodnie Dz.U.2018.0.1870 t.j. – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. identyfikator dla służb bezpieczeństwa powinien spełniać wymogi Art.21:

 1. Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora.
 2. Identyfikator zawiera następujące informacje:
  • nazwę wystawcy
  • numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy
  • termin ważności
  • pieczęć i podpis wystawcy
 3. Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, zawierającą następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz numer PESEL członka służby pobierającego identyfikator lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • podpis członka służby pobierającego identyfikator, datę i godzinę pobrania;
  • numer zaświadczenia o ukończeniu przez członka służby przeszkolenia w zakresie zabezpieczania imprez masowych i dane identyfikujące wystawcę tego zaświadczenia.

Powierzając nam obsługę wydarzenia, spełniasz wymogi Art.21, Dz.U.2018.0.1870.